Campaign


SS22
São Paulo, Brasil
Bia Moniz  by Waldir Évora
SS22
São Paulo, Brasil
Leandra Salvador  by Waldir Évora
SS22
São Paulo, Brasil
Leandra & Bia by Waldir Évora

  

SS21
Kebra Kanela, Praia, Cabo Verde
Dandira, Eline & Tamina by Resolvi Studio


SS21
Kebra Kanela, Praia, Cabo Verde
Dandira & Tamina by Resolvi Studio


SS21
Kebra Kanela, Praia, Cabo Verde
Eline & Tamina by Resolvi Studio